V minulém týdnu proběhla oprava klandru u tréninkového hřiště. Velké díky patří Davidu Smolíkovi za jeho práci se svářečkou.

sváření klandru - podzim 2020sváření klandru - podzim 2020sváření klandru - podzim 2020sváření klandru - podzim 2020sváření klandru - podzim 2020