Výkonný výbor TJ Meteor Stříbrná Skalice zve všechny své členy, sponzory a příznivce na Valnou hromadu, která se koná po skončení mistrovského zápasu A mužstva proti Hrusicím

v sobotu 14.11.2015

od 16:00 hod. v restauraci Na hřišti

Program Valné hromady:

1) Zahájení a schválení programu
2) Volba návrhové a volební komise
3) Zpráva výboru TJ Meteor o činnosti za rok 2015
4) Zpráva o hospodaření TJ Meteor za rok 2015
5) Zpráva o činnosti oddílu Tenisu za rok 2015
6) Zprávy o činnosti jednotlivých družstev oddílu kopané
7) Vyhodnocení nejlepších hráčů družstev mládeže za rok 2015
8) Volby nového výboru TJ Meteor Stříbrná Skalice
9) Diskuze
10) Návrh na usnesení z Valné hromady
11) Závěr