VALNÁ HROMADA
TJ Meteor Stříbrná Skalice

Výkonný výbor TJ Meteor Stříbrná Skalice zve všechny své členy,sponzory a příznivce na Valnou hromadu, která se koná po skončení mistrovského zápasu A mužstva proti Mukařovu

v sobotu 21.3.2015 od 17.30 hod.
v restauraci na hřišti

Program:

 

1) Zahájení a schválení programu
2) Volba   návrhové komise
3) Zpráva   výboru TJ Meteor o činnosti za rok 2014.
4) Zpráva   o hospodaření TJ Meteor za rok 2014
5) Zpráva   o činnosti oddílu tenisu za rok 2014
6) Zprávy   o činnosti jednotlivých družstev oddílu kopané
7) Vyhodnocení nejlepších hráčů družstev mládeže za rok 2014
8) Diskuze
9) Návrh   na usnesení z Valné hromady
10) Závěr

 

 

 

Za výbor TJ Meteor Stříbrná Skalice

ing. Popela Ladislav, předseda